În afara traducerii şi / sau interpretării, noi prestăm servicii cum ar fi:

  • întocmirea de liste, glosare sau baze de date terminologice pentru client;
  • crearea de fişiere, în formate şi cu formatări specifice etc.;
  • crearea şi actualizarea de memorii de traducere şi baze de date similare;
  • consultanţă privind prezentarea, utilizarea şi efectul unor aspecte din textul sursă în textul ţintă;
  • testarea produselor localizate (de ex. software, documentaţii tehnice, texte publicitare, denumiri de produse etc.);
  • revizia de texte traduse, adică verificarea traducerii sub aspectul respectării parametrilor de calitate stabiliţi şi a specificaţiilor stabilite pentru textul ţintă. Revizorul va verifica lingvistic textul ţintă prin compararea cu textul sursă. Textul sursă trebuie să fie redat integral, coerent şi consecvent în limba ţintă.
  • editarea, adică revizia lingvistică şi stilistică a textelor ţintă, prin compararea lor cu textele sursă. În plus faţă de verificarea lingvistică a textului ţintă sub aspectul integralităţii, al coerenţei şi al consecvenţei, se va verifica şi nivelul stilistic.
  • subtitrarea, adică traducerea de materiale filmate, cu respectarea cerinţelor specifice.

DTP

Serviciul DTP/ Machetare asociat traducerilor specializate implica integrarea grafica de text si imagini sau elemente grafice prin intermediul programelor software specifice, in vederea realizarii formatului de tipar al materialelor informative si publicitare: manuale de utilizare, manuale de exploatare, publicatii diverse, brosuri, cataloage, fise tehnice, documentatii proiectare etc.

Prin graficieni profesionisti asiguram in conditii de calitate servicii de:

Machetare si paginatie conform originalului
Scanare, prelucrare, inserare imagini
Creatie
Pre-Press

pregatind astfel materialele dvs. pentru procesul de tiparire.