Procesul de asigurare a calităţii

calitate

Pentru ca potenţialii noştri clienţi să nu-şi aleagă executanţii în pripă, credem că este cazul să asociem în linii mari beneficiarii serviciilor cu unele subtilităţi ale meseriei noastre. Deci, să le atragem atenţia asupra unor momente esenţiale ce determină obţinerea unei traduceri calitative, scopul final, spre care, în mod normal, tinde atât cel care comandă traducerea, cât şi echipa traducătorilor.

Nu întâmplător ne referim aici la „echipa traducătorilor”, pentru că, cu rare excepţii, traducerile noastre sunt rodul unei munci colective: practicăm pe scară largă aşa numitele verificări multiple. Este firesc că până şi cei mai savanţi traducători comit erori şi inexactităţi. Iată de ce procedura verificărilor este o condiţie strict necesară pentru depistarea confuziilor şi inexactităţilor, generate de „factorul uman”. Anume astfel este asigurată înalta calitate a traducerilor, asupra cărora lucrează specialişti de diferit profil. Un bun cunoscător al limbii originalului va depista imediat incoincidenţa semantică, stilistul - neomogenitatea diferitor fragmente din textul tradus, corectorul nu va trece cu vederea greşelile gramaticale, iar tehnicianul va asigura varianta formatată a traducerii, identică cu originalul, numai dacă clientul va înainta o asemenea cerinţă. Dar, toate acestea ţin de faza finală a lucrului asupra traducerii. Până atunci, comanda este supusă unei proceduri standarde de analiză şi procesare a materialului, constituită timp de mulţi ani de lucru asupra traducerilor.

Ce va să-nsemne acest lucru? Doar faptul că pentru fiecare cojoc trebuie găsit un ac aparte, iar pentru fiecare text – cel mai potrivit traducător. Astfel, executarea comenzii este încredinţată unui anumite persoane, responsabile nu doar de traducerea iniţială, dar şi de varianta finală a acesteia, obţinută în rezultatul procesării la toate „etapele” lanţului tehnologic, inclusiv la etapa finală de transmitere a traducerii beneficiarului. În coordonare cu acesta din urmă, este elaborat planul concret al traducerii, este stabilită componenţa grupului de lucru şi este efectuată instrucţiunea tuturor executanţilor. Calitatea necesită consacrare, efortul mai multor oameni care procedează la verificări reciproce, consultă literatura specială, pentru a găsi unicul cuvânt ori unica formulă acceptabilă şi potrivită. Desigur, întregul volum de lucru este îndeplinit în comun şi în cea mai operativă manieră, şi nu doar pentru că timpul înseamnă bani. Este un eveniment rarisim, când clientul nu stabileşte un termenul concret de efectuare a traducerii, mâine ori peste o lună. Recunoaştem aici că termenele restrânse de efectuare a comenzii fac doar ca executanţii să se mobilizeze să nu tragă din timp, realizând operativ şi întocmai sarcina trasată. Anume astfel, este atins şi un alt obiectiv extrem de important – eficienţa traducerii.

Suntem siguri pe noi, avem încredere în colegi, dar sunt momente, când nu ne putem lipsi de programe performante de calculator, cu atât mai mult că tindem spre atingerea unor rezultate cu valori absolute. O condiţie cheie în acest sens este controlul automatizat asupra aplicării terminologiei înainte de şi după traducerea iniţială, actualizarea în regim automat a dicţionarelor şi bazelor Translation Memory (memoriei traducerilor), sistemul de online-înştiinţare. Noi aplicăm produse program moderne, dicţionare electronice şi instrumente on-line de traducere.

Dealtfel, nu vom detalia excesiv vizavi de procesul organizării muncii în cadrul colectivului nostru. Sperăm doar că, luând act de cele relatate, v-aţi creat deja o imagine generală despre faptul cum lucrăm noi asupra textelor şi care este, în genere, atitudinea noastră faţă de muncă.