dict

Procesul de traducere este activitatea intelectual-creativă care cuprinde următoarele etape şi elemente pentru asigurarea unui rezultat superior din punct de vedere al calităţii şi al eficienţei, potrivit scopului avut în vedere de către utilizatorul de traducere:

 a) analiza iniţială a textului (identificarea eventualelor probleme de ambiguitate lingvistică, a anomaliilor, abrevierilor sau oricăror alte aspecte care necesită clarificare împreună cu beneficiarul traducerii);

 b) cercetarea textului sursă din punct de vedere terminologic şi al domeniului de specialitate, stabilirea terminologiei textului, avizarea ei de către beneficiar sau de către un specialist în domeniu;

 c) prima versiune de traducere;

 d) corectarea primei versiuni de traducere (se face de către traducător);

 e) revizia lingvistică a traducerii (de către un traducător, altul decât autorul traducerii respective; se vor urmări redarea integrală şi corectă a mesajului textului sursă, corectitudinea din punct de vedere gramatical, folosirea adecvată a limbajului de specialitate şi conformitatea cu scopul îndeplinit);

 f) revizia de specialitate a traducerii;

 g) revizia stilistică;

 h) aprobarea şi elaborarea versiunii finale;

 i) corectarea traducerii finale (o ultima privire înainte de predarea traducerii).