Tehnologii TM

Compania Intart Design, pe parcursul multor ani, suplineşte în permanenţă propria bază de date care stochează segmente de text care au fost traduse anterior. Este aşa-numita memorie de traducere. Un sistem cu memorie de traducere acumulează cuvintele, expresiile şi paragrafele care au fost traduse. Această memorie de traducere stochează textul sursă şi traducerea corespondentă în perechi de limbi numite „unităţi de traducere”.

Memoria de traducere se mai poate defini cafiind o arhivă de texte multilingve care conţine texte anume (segmente, aliniate), analizate şi clasificate şi care permite memorarea şi regăsirea secvenţelor multilingve aliniate conform unor criterii de căutare variate. Memoriile de traducere sunt utilizate, de regulă, împreună cu o unealtă de traducere asistată de calculator, un procesor de text, un dicţionar multilingv, un sistem terminologic sau chiar o traducere automată.

Baza de date, pe care o deţine Intart Design, este formată din segmente de text într-o limbă sursă şi traducerile lor într-una sau mai multe limbi ţintă (engleză, rusă, română). Aceste segmente pot fi paragrafe, fraze, propoziţii sau expresii. Memoria de traducere este folosită cu eficienţă la traducerea documentelor cu conţinut înrudit cu al textelor din care aceasta a fost creată. Ea asigură uniformitatea traducerii şi, în ultimă instanţă, calitatea acesteia.