Traducerile orale reprezintă mijlocirea comunicării verbale între persoane care vorbesc limbi diferite. Un interpret preia mesajul din limba sursă şi alege cel mai potrivit vocabular în limba ținta pentru a reda cu acurateţe mesajul într-o formă echivalentă din punct de vedere lingvistic, emoţional şi cultural. Acest proces are loc fie simultan, în “timp real” sau consecutiv, după ce una dintre părţi a terminat de vorbit.

Clienţii noştri se bazează pe serviciile noastre de traduceri orale pentru că de fiecare dată răspundem prompt solicitărilor şi înţelegem cu desăvârșire importanţa pe care o au aceste evenimente pentru ei. Datorită procesului nostru riguros de desemnare a interpreţilor, clienţii noştri beneficiază numai de interpreţii cei mai calificaţi şi cu cea mai bogată experienţă în domeniul respectiv. Echipa de interpreți ne permite sa găsim soluții optime nevoilor dumneavoastră, indiferent dacă este vorba de traduceri consecutive sau simultane. Interpreţii noştri de limba română deţin cunoştinţele, calificările şi experienţa necesare pentru a asigura traduceri consecutive sau simultane în următoarele limbi: engleză, rusă, spaniolă, japoneză.

Începând din anul 2003, clienţii noştri au beneficiat de serviciile noastre de interpretare cu diverse ocazii: delegații oficiale, conferințe, ateliere de lucru, seminare, întâlniri de afaceri, cursuri, instruiri și alte evenimente. Pentru a elimina orice factor de risc asociat cu evenimentul organizat, putem pune la dispoziţie şi echipamentul de conferinţă.

Prezenţa interpreţilor de traducere simultană sau consecutivă cu un nivel ridicat de competenţă şi experienţă este esenţială pentru succesul evenimentelor de interpretariat.